In de Rosariumhorst

 Vieringen in de Rosariumhorst
3e zondag in de veertigdagentijd

Vrijdag 22 maart 15:30 uur
Oecumenische viering
Verzorgd door de Ned. Gereformeerde Kerk