In de Rosariumhorst

 Vieringen in de Rosariumhorst
16e zondag door het jaar 

Vrijdag 19 juli 15:30 uur
Oecumenische viering verzorgd door
de Oud Katholieke parochie