In de Rosariumhorst

 Vieringen in de Rosariumhorst
33e zondag door het jaar

Vrijdag 16 november 15:30 uur
Oecumenische viering 
verzorgd door de Ned. Gereformeerde kerk