In de Rosariumhorst

 Vieringen in de Rosariumhorst
2e zondag door het jaar

Vrijdag  18 januari 15:30 uur
Oecumenische viering verzorgd door de Oud Katholieke Parochie