In de Rosariumhorst

 Vieringen in de Rosariumhorst
33e zondag door het jaar 

Vrijdag 15 november 15:30 uur
Oecumenische viering verzorgd door Doopsgezinde Gemeente