Weekendvieringen

Weekendvieringen

In het weekeinde zijn er 2 vieringen in de kerk: zaterdagavond om 19 uur en zondagmorgen om 10 uur. Afgezien van bijzondere gelegenheden kunt u de volgende vieringen met koren of samenzang in de kerk verwachten: 
• Eucharistievieringen 
• Woord- en Communievieringen o.l.v. een pastor 
• Vieringen o.l.v. een parochiaan

In ons parochieblad "De Rots", in het wekelijks verschijnende "Keitje" - dat achter in de kerk is mee te nemen vindt u informatie over het karakter van de viering, en de dienstdoende koren en de voorganger.

In verzorgingshuis "Evean Rosariumhorst" elke donderdagmiddag om 15.30 uur.

Raadpleeg "De Rots" of "Keitje" voor de vieringen in één van de aanleunwoningen van "Evean Rosariumhorst".