Weekendvieringen

Weekendvieringen

In het weekeinde is er een viering in de kerk op zondagmorgen om 10 uur. Afgezien van bijzondere gelegenheden kunt u de volgende vieringen met koren of samenzang in de kerk verwachten: 
• Eucharistievieringen 
• Woord- en Communievieringen o.l.v. een pastor 
• Vieringen o.l.v. een parochiaan

In ons parochieblad "De Verbinding" vindt u informatie over het karakter van de viering en de dienstdoende koren en de voorganger.

In verzorgingshuis "Evean Rosariumhorst" is er elke donderdagmiddag een viering om 14.45 uur.