Communicatie

Raad voor Communicatie

Onder de Raad voor Communicatie vallen de redactie van het parochieblad "de Verbinding" , de redactie van het Keitje, een wekelijks bulletin, dat wordt verspreid onder de kerkgangers en ook de redactie van de website van de parochie.

"De Verbinding" verschijnt ongeveer 8 keer per jaar. De redactie bestaat op dit moment uit vier personen en een persoon die de totale lay-out verzorgt. Natuurlijk kunnen parochianen ook artikelen inzenden voor "de Rots".

"Het Keitje" verschijnt wekelijks, met uitzondering van de zomermaanden, en wordt op het secretariaat gemaakt in nauwe samenwerking met de pastor.