Parochieraad

Bestuur van St. Petrusparochie Krommenie/Assendelft Noord

Parochieraad:

Voorzitter:
Guusje Verhoeven
Tel. 075-6287818

Secretaris:
Vacant

Penningmeester:
Anne Marie Gorter
075-6571248

Bankrekening Petrusparochie Krommenie:
NL58INGB 0000290073 t.n.v. Petrusparochie Krommenie

Bankrekening voor Kerkbalans Petrusparochie Krommenie:
NL42INGB 0001975736 t.n.v. Petrusparochie Krommenie