Links

 

Links van St. Petrusparochie Krommenie/Assendelft Noord

Bisdom Haarlem-Amsterdam
www.bisdomhaarlem.nl

HH. Martelaren van Gorcum, Koog Zaandijk
www.goedespoor.nl

St. Jozefparochie Zaandam
www.jozefzaandam.nl/

Maria Magdalena parochie Wormer 
www.mariamagdalenawormer.nl/

Raad van Kerken Krommenie Assendelft-Noord
www.rvkkrommenieassendelft.nl

Parochies Assendelft, Kalf en Bonifatius
www.katholiekzaanstreekzuid.nl 

KBO Seniorenbelang Zaanstreek-Noord
http://krommenie.kbonoordholland.nl
https://www.facebook.com/KBO-Seniorenbelang-Zaanstreek

IPCI Zaanstreek
www.ipc-zaanstreek.nl