Parochieverband Zaanstreek

  

In de Zaanstreek is er één kerkbestuur in Personele Unie voor de acht parochies van Assendelft, Koog aan de Zaan, Krommenie, Wormer, Wormerveer, Zaandam-Bonifatius, Zaandam-Jozef en Zaandam-Kalf.
De parochies zijn niet gefuseerd en functioneren als eigen rechtspersonen. Dit betekent dat de financiën ook gescheiden zijn. Wat u geeft aan een parochie is ook bestemd voor deze parochie.
Het bestuur bestaat uit pastoor F. Bunschoten
secretaris M. Hijne, penningmeester T. Reijns,
De Petrusparochie is onderdeel van het dekenaat IJmond - Zaanstreek

De deken is F. Bunschoten

Naast de vele vrijwilligers, alleen al 250 in onze parochie, zijn er momenteel 5 pastores: 3 priesters, 1 diaken en 1 pastoraal werker in de Zaanstreek werkzaam.
We zijn heel blij dat we steeds weer een beroep doen op emeriti pastores