Bijzondere activiteiten

De werkgroep Bijzondere Activiteiten organiseert activiteiten die buiten het 'gewone' vallen. Vaak zijn dat plezierige gebeurtenissen. Als er bijvoorbeeld iets te gedenken valt rond een jubileum. En als er iets te vieren valt, dan mag dat gebeuren, we hebben immers een blij geloof.

Ook de jaarlijkse barbecue in de zomermaanden wordt met verve door deze werkgroep georganiseerd.