In de kerk

Vieringen in de kerk
2e zondag van de Advent

Woensdag 6 december 9:15 uur
Geen de Eucharistieviering i.v.m. uitvaart.
Koffiedrinken is in de pastorie.

Zondag 10 december 10 uur
Eucharistieviering  m.m.v. Rotsvast
Er is Kinderwoorddienst
Voorgangers: Pater G. Noom
Intenties: Uit dankbaarheid bij gelegenheid van
het 60-jarig huwelijksfeest van het bruidspaar Joh en Lidy Petra-Blanken,
familie Beek-Dalee, Martin Dekker, Coby Wiltenburg-Brandjes,
Wim van der Hoorn en overleden familie, Agnes Vrouwe-Kleij,
Theodorus Jak en Cornelia Jak-van Steen, Guus Jak en Tiny Jak-Brakenhoff,
Toos Jak-Jongkind, Jan Beers, Frans Heine, Nel Burger-Breeuwer,
Reina Kenter-van Straalen, Gré van der Stoop-Filmer, Hans Bos,
Corrie Molenaar-Rozemeijer, Piet van Tunen, Bertha Neelen-van den Berg,
overleden leden van de uitvaartverenigingen
St. Barbara en Geloof, Hoop en Liefde.