In de kerk

Vieringen in de kerk
3e zondag door het jaar

Op maandag 20 december zijn vanwege het zich opnieuw verspreidende coronavirus nieuwe maatregelen in de hele Rooms-katholieke kerk in Nederland van kracht geworden. 
Er kunnen geen vieringen plaats vinden na 17 uur. 
Het maximaal aantal toegelaten kerkgangers per viering is 50 personen. 
Er is geen koorzang mogelijk. 
Binnen het kerkgebouw geldt de 1,5 meter regel en een mondkapjesplicht voor wie zich verplaatst in de ruimte. 
Voor de vieringen moet u zich weer opgeven via de knop "reserveren vieringen"


Vieringen kunt u op het internet bekijken via de knop: "Vieringen vanuit de kerk" of "Live Stream" 

 

Zaterdag 22 januari
Geen viering

 

Zondag 23 januari
Eucharistiviering
Voorganger: Pater G. Noom
Intenties: Fia van Tunen-Puls, Gerard Neeft, Riet Konijn-Beemsterboer,
Ad Melsen, Nicolaas Al en Christina Jacoba Al-Maijer, Joop Al en Truus Al-van der Maat,
Nico Al, Theun en Anne Marie Hoekstra-Al, Tiny Petra-Boon, Jan Petra en zoon Theo.