Vorming en toerusting

De Barmhartige Vader

Een van de thema's, die Paus Franciscus bijzonder aan het hart gaan is de Barmhartigheid.
Daarom deze uitnodiging om ons daar intensief mee bezig te houden.
De overbekende parabel van de ’Verloren Zoon’,
of beter gezegd: 'De Barmhartige Vader en de twee verloren Zonen', is zo rijk,
dat we er een hele dag aan zouden kunnen besteden.
We willen proberen in het verhaal te kruipen en het helemaal mee te beleven.

De power point presentatie duurt één uur.
Deze kan halverwege door een korte pauze onderbroken worden.
Evenals in het boek van Henry Nouwen 'Eindelijk Thuis’, identificeren we ons
met de drie hoofdfiguren in de parabel: de jongste verloren zoon,
de oudste brave zoon en de barmhartige Vader, Moeder.
Helemaal vertaald naar deze tijd en onze levenssituatie.

Met vriendelijke groet en hopelijke tot ziens,
pater Kees Maas, Societas Verbi Divini, Gezelschap van het Goddelijk woord.

Vrijdag 16 februari a.s. om 20.00 uur
in de Ontmoetingsruimte van de St. Petruskerk in Krommenie.