Bereikbaarheid parochie

Bereikbaarheid van St. Petrusparochie Krommenie/Assendelft Noord

Pastor:
M. Bruijns
Snuiverstraat 2
1561 HD Krommenie
Tel 075 628 12 08

Spreekuur parochiesecretariaat:
Op donderdag van 09:00 tot 10:00 uur of op afspraak.
Woensdag niet bereikbaar

E-mailadres van de St. Petrusparochie:
petrusvis@planet.nl