Wijkcontacten

Wijkcontacten St. Petrusparochie

In de parochie is er een netwerk van wijkcontactpersonen. Zij onderhouden contact met de mensen in hun wijk die als Rooms-katholiek bij de parochie staan ingeschreven.

Als contactpersoon brengen zij het parochieblad "de Rots" rond en bezorgen brieven over o.a. de "Aktie Kerkbalans" en de Vastenaktie. Zij verwelkomen ook nieuwe parochianen en geven informatie over onze parochie.

Bij vreugdevolle en verdrietige gebeurtenissen geven zij een teken van medeleven. Wanneer een parochiaan uit hun wijk overlijdt, condoleren zij de familie namens de parochie en geven blijk van meeleven. U kunt bij hen terecht als u een vraag of verzoek heeft aan de parochie. Het functioneren van de wijkcontactpersonen wordt in belangrijke mate bepaald door de berichten die zij vernemen over wat er in hun wijk gebeurt.