Parochiële Charitas

Parochiële Charitas Instelling (PCI)

IPCI Zaanstreek, lokale werkgroep ST. Petrus

Voorzitter:
Dhr. F. van Rooij
Tel: 075 6286971

Secretaris:
Dhr. J.C.G. Vrouwe
Tel 075 621 55 83

Bankrekeningnummer:
NL79TRI00198107439
t.n.v. IPCI Zaanstreek, 
onder vermelding van St. Petrusparochie

Website
www.ipci-zaanstreek.nl