In de Rosariumhorst

 Vieringen in de Rosariumhorst
6e zondag door het jaar

Vrijdag 15 februari 15:30 uur
Oecumenische viering verzorgd door de Baptisten Gemeente