In de Rosariumhorst

 Vieringen in de Rosariumhorst
Maria ten Hemelopneming

Vrijdag 16 augustus 15:30 uur
Oecumenische viering verzorgd door de Baptisten gemeente