In de kerk

Vieringen in de kerk
Maria ten Hemelopneming

Zaterdag 17 augustus 19 uur
Woord- en Communieviering met samenzang

Voorganger: Pastor M. Bruijns
Intenties: Cor Hoogeboom, Theo Kramer en overleden familie Kramer-Vink,
Jan de Graaf en dochter Marjon, ouders Nielen, ouders de Graaf,
Wim en Rie Langhout-Meester. 


Zondag 18 augustus 10 uur
Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia
Verzorgd door parochianen
Intenties: Piet van Diepen, Gerard Kerkhoff, Lau Mirck, overleden familie Dijkstra-Boon,
Jo Kee-Graaf, Bets Arens-Neele, Wim van Doorn, Tonie van der Hut.