Welkom op de website van de St. Petrusparochie Krommenie, Wormerveer en Assendelft Noord

Vanaf 25 september hoeft u zich niet meer aan te melden of te registreren en kunt u vrij naar de kerk komen. 
U bent van harte welkom

Sinds corona in ons leven kwam heeft de website van onze parochie nog nooit zoveel bezoekers gekend. We ontdekten dat wanneer we niet meer met elkaar kunnen samenkomen het internet de manier is om verbinding te zoeken.
Nieuwe functies werden er toegevoegd.
Het digitaal volgen van de livestream werd populair.
Niet alleen rechtstreeks op de zaterdagavond en zondagmorgen maar juist ook in de weekdagen was er verbinding met de parochiekerk.
Nieuwsbrieven vinden hun weg naar honderden lezers.
Maar toch gaat er niets boven de echte ontmoeting.
Stapje voor stapje kunnen we het kerkelijk leven weer opstarten, kunnen grotere groepen samenkomen en zullen koren weer gaan repeteren.
De website zal daar een verbindende rol in blijven spelen naast het gedrukte woord dat ook blijft bestaan.

Het bevrijdende verhaal van God in Jezus Christus wordt ook beleefd in de daadwerkelijke ontmoeting van mensen.
Jezus ziet mensen op de levensweg en raakt hen aan met zijn lijf en met zijn hart.
Ook wij gaan zo weer op weg en de woorden van het jaarthema Verlangen en Hoop nemen we daarbij mee.
Woorden die getuigen van het visioen dat de Bijbel doordrenkt en dat vergezicht dat ook met ons mag meegaan.
We worden gezien. God gaat met ons mee.

Deze website biedt u informatie over waar wij in deze parochie mee bezig zijn.
Hopelijk is de agenda weer spoedig gevuld.
We hebben er lang genoeg op gewacht.
Matthé Bruijns, pastor.

02/12/2021

Maandag 29 november
is overleden
mevrouw
Truus Bos - Valkering
op 81 jarige leeftijd 

 

02/12/2021

Woensdag 1 december
is overleden 
de heer
Gerard Gordijn
op de leeftijd van 86 jaar.