Welkom op de website van de St. Petrusparochie Krommenie, Wormerveer en Assendelft Noord


Ontmoeten is het jaarthema dat in het werkjaar 2023-2024 onze activiteiten zal inkleuren. Dagelijkse hebben wij vele ontmoetingen. Of misschien is het beter te zeggen: komen we vele mensen tegen op straat, via de media en alle contacten die we hebben via wat we sociale media noemen. Echte ontmoetingen zijn echter zeldzamer. Mensen zeggen dat zij zoveel ‘volgers’ of ‘vrienden’ hebben. Maar of dat ook leidt tot echte ontmoetingen is de vraag.

Als parochie willen we een plaats zijn waar we elkaar en God kunnen ontmoeten. De Petrusparochie biedt daarvoor in samenwerking met de andere kerken in de Zaanstreek een breed programma aan. Wekelijks is er een variatie aan vieringen en ontmoetingsmomenten. Zo is er wekelijks op vrijdagmorgen weer een warme ochtend in onze ontmoetingsruimte. Een initiatief geboren uit de energiecrisis van het afgelopen jaar maar waarin we ontdekten dat we ook heel energie kregen vanuit de ontmoetingen.

Deze website biedt u informatie over waar wij in deze parochie mee bezig zijn. Hopelijk ontmoeten we U ook bij onze activiteiten.
Matthé Bruijns, pastor.